• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

تولید سیمان پرتلند

مواد خام براي توليد سيمان پرتلند تقريبا در كليه كشورها يافت ميشوند و كارخانه هاي سيمان در تمام دنيا مشغول توليد ميباشند.
اصولا روش توليد تشكيل شده است از آسياب نمودن مواد خام، مخلوط نمودن كامل آنها در نسبتهاي معين و حرارت دادن در يك كوره بزرگ گردنده در دماي تا حدود 1450 ˚C تا وقتي كه مواد به مرز ذوب شدن ميرسند و بخشي از آنها ذوب ميشوند و سبب ايجاد گلوله هايي به نام كلينكر ميگردند. كلينكر را سرد نموده و قدري سنگ گچ به آن مي افزايند و سپس آنرا آسياب ميكنند تا به صورت پودر نرم درآيد. محصول به دست آمده سيمان پرتلند تجاري است كه به ميزان بسيار وسيع در سراسر جهان مصرف ميشود .