• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

سیمان پرتلند

سیمان پرتلند طبق تعریف ‎ ASTM ‎، نوعی سیمان هیدرولیک است که از پودر کردن کلینکری که عمدتاً از اکسیدهای سیلیسی، آلومینیومی و آهنی که عامل تشکیل ترکیبات سیلیکاتی و آلومیناتی سیمان پرتلند می‌باشند، بدست می‌آید. 

محصولنوعگستره كاربردي
سيمان پرتلند 1-325 معمولي براي مصارف عمومي
1-425 با مقاومت بالا خصوصاً در مقابل زلزله ، براي مصرف در مقاوم سازي ساختمانها
1-525 مقاومت بالا به منظور مصرف در ابنیه های عمومی از جمله وزارتخانه ها، مدارس و ...
2 بامقاومت متوسط وحرارت هيدراسيون متوسط براي مصرف درساختمان سدهاوقطعات‌بزرگ بتني
3 با مقاومت اوليه بالا براي بتن ريزي سريع و برداشت كفراژ پس از مدت كوتاهتر
4 با حرارت هيدراسيون كم براي مصرف در ساختمان سدها و قطعات سدها و قطعات بزرگ بتني
5 ضدسولفات براي مصرف در ساختمان بنادر ، پلها ، و شوره زارها