• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

سیمان

در معناي كلي كلمه، مي توان سيمان را بعنوان ماده اي با خواص چسبندگي و چسبانندگي توصيف نمود، كه قادر است ذرات معدني را به صورت جسم يكپارچه و متراكم در آورد. البته اين تعريف انواع متعددي از مواد سيماني را در بر مي گيرد.
در صنعت ساختمان معناي كلمه "سيمان" به موادي كه براي بهم چسباندن سنگ ها، ذرات ماسه، آجرها، بلوك هاي ساختماني و غيره بكار مي روند ، محدود مي شود اجزاي اصلي اين نوع سيمان را تركيبات آهكي تشكيل مي دهند ، لذا در مهندسي راه و ساختمان اغلب سيمان هاي آهكي مورد نظر مي باشند. سيمان هاي مورد توجه در ساخت بتن داراي خاصيت گيرش و سخت شدن در زير آب، در اثر واكنش شيميايي با آن، بوده و لذا به آنها سيمان هاي آبي ( هيدروليكي ) گفته مي شود.
سيمانهاي آبي اغلب از سيليكات ها و آلومينات هاي آهك تشكيل شده اند و بصورت كلي مي توان آنها را به گروه هاي سيمانهاي طبيعي، سيمانهاي پرتلند و سيمانهاي برقي طبقه نمود.