• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

معدن کارخانه

معدن کارخانه سیمان فراز فیروزکوه بصورت روباز استخراج می شود که در فاصله بسیار کمی با کارخانه قرار دارد .

وسعت معدن: سه بلوک، هر یک به مساحت 600 هکتار که بلوک 1 در حال بهره برداری می باشد .

نوع مواد: آلوویوم تیتر بالا High titr و تیتر پائین Low titr.

درصد اختلاط در سالن نیز 80% به 20% میباشد .