• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

ویژگی های کارخانه

شرکت سیمان فراز فیروزکوه با انتخاب ماشین آلات روز دنیا گام بلندی در کاهش مصرف انرژی و رعایت فاکتورهای زیست محیطی به دلیل انتخاب فیلتر مناسب و حذف نمودن کولینگ در خروجی پیش گرمکن و استفاده از آب منابع زیرزمینی با کمترین مقدار. برداشته است.
میزان غبار خروجی از فیلتر کوره (Bag House) کمتر از 30 میلی گرم و از فیلتر خنک کن کلینکر کمتر از 50 میلی گرم بر متر مکعب بوده که این مقادیر بسیار پایین تر ازحد مجاز می باشد.
در راستای گازسوز نمودن واحدهای صنعتی تجهیزات این کارخانه مجهز به سیستمهای دوگانه سوز بوده و با اتصال گاز به کارخانه در سال 1387، از آن بعنوان سوخت اصلی استفاده می شود.