• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

مدیران شرکت سیمان فراز فیروزکوه

 ahad.hoseini@espandar.com  مدیر عامل آقای احد حسینی
 yaghoubmokabber@espandar.com مدیر کارخانه  آقای یعقوب مکبر
 shahoo.menbari@espandar.com مدیر مالی  آقای شاهو منبری
 pouriya.saharkhiz@espandar.com مدیر تدارکات  آقای پوریا سحرخیز
 md.aghamohammadi@espandar.com مدیر تولید  آقای محمود آقا محمدی
 ali.ghanbari@espandar.com مدیر مکانیک  آقای علی قنبری
mehdi.latifi@espandar.com مدیر فروش آقای مهدی لطیفی
 h.eshraghi@espandar.com مدیر دفتر فنی  آقای هومن اشراقی
 alireza.jalali@espandar.com مدیر منابع انسانی  آقای علیرضا جلالی
 sh.abedi@espandar.com مدیر آزمایشگاه  آقای سید حسین عابدی
seyedmehdi.abedi@espandar.com کارشناس IT -  کارخانه آقای مهدی عابدی
 alireza.rowshan@espandar.com کارشناس ارشد IT - دفتر تهران آقای علیرضا روشن
 mojtaba.jamshidi@espandar.com رئیس HSE  آقای مجتبی جمشیدی دلجو
 mehdi.mohamadi@espandar.com رئیس تضمین کیفیت  آقای مهدی محمدی
ramin.raeiszadeh@espandar.com  مدیر برق آقای رامین رئیس زاده