• شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

خط مشی نظام مدیریت یکپارچه IMS

 

بناي پايدار ، با اسپندار

 

 

خط مشی نظام مدیریت یکپارچه (IMS)

 

 

شركت سيمان فراز فيروزكوه در راستای دستيابي به اهداف استراتژيك شركت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به عنوان شركت هلدينگخود،اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مبتنی بر استانداردهای  زیر نموده است:

 

  •  ·         سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007
  •  ·         سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
  •  ·         سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001:2015
  •  .         سیستم مدیریت انرژیISO 50001:2011

 

مدیر ارشد سازمان، خود را در قبال بهبود مستمر و پیروی از الزامات قانونی متعهد دانسته و اقدام به برنامه ریزی در حوزه های زیر نموده است:

 

- ارتقاء دانش حرفه اي و رفتاري كليه كاركنان در راستای بهبود فرهنگ کار تیمی

- بهبود مستمر عملکرد فرآیندهای سازمان از طریق پایش و اندازه گیری دوره ای

- مدیریت موثر در تحقق حاشیه سود و تامین نقدینگی شرکت

- کاهش و پیشگیری از آلودگی هاي زیست محیطی در جهت حفظ و بهبود محیط زیست

- پیشگیری از وقوع آسیب و بیماری های ناشی از محیط کار

- افزایش رضایت ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و ...

- تأمين نيروي انساني ماهر، زير ساخت، تجهيزات، و محيط كار مناسب

- افزایش کارایی و بهینه سازی تکنولوژی تولید و افزایش کیفیت محصول

- بهبود مستمر عملكرد انرژي سازمان

 

این خط مشی، چارچوبی برای تدوین و بازنگری اهداف بوده و مدیر ارشد سازمان، خود را متعهد به رعایت موارد فوق می داند و تمامی کارکنان نیز وظیفه دارند مسئولیت ها و فعالیت های روزانه خود را در راستای این خط مشی، تنظیم نمایند. همچنین نماینده مدیریت مسئولیت نظارت برای یکپارچگی اهداف سازمانی، واحدی و فردی در راستای این خط مشی را خواهد داشت.

 

                                                                                                                                                                عباس صفائی زاده

                                                                                                                                                                      مدير عامل