• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

خط مشی نظام مدیریت یکپارچه IMS

 

بناي پايدار ، با اسپندار

 

 

خط مشی نظام مدیریت یکپارچه (IMS)

 

 

شركت سيمان فراز فيروزكوه در راستای دستيابي به اهداف استراتژيك شركت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به عنوان شركت هلدينگ خود،اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مبتنی بر استانداردهای  زیر نموده است:

 

        - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایISO 45001:2018  
        - سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015  
        - سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001:2015  
        - سیستم مدیریت انرژیISO 50001:2018    

 

مدیر ارشد سازمان، خود را در قبال بهبود مستمر، پیروی از الزامات قانونی و تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف متعهد دانسته و اقدام به برنامه ریزی در حوزه های زیر نموده است:

 

- ارتقاء دانش حرفه اي و رفتاري كليه كاركنان در راستای بهبود فرهنگ کار تیمی

- بهبود مستمر عملکرد فرآیندهای سازمان از طریق پایش و اندازه گیری دوره ای

- مدیریت موثر در تحقق حاشیه سود و تامین نقدینگی شرکت

- کاهش و پیشگیری از آلودگی هاي زیست محیطی در جهت حفظ و بهبود محیط زیست

- پیشگیری از وقوع آسیب و بیماری های ناشی از محیط کار

- افزایش رضایت ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و ...

- تأمين نيروي انساني ماهر، زير ساخت، تجهيزات، و محيط كار مناسب

- افزایش کارایی و بهینه سازی تکنولوژی تولید و افزایش کیفیت محصول

- بهبود مستمر عملكرد انرژي و سیستم مدیریت انرژی و توجه به خرید محصولات و خدمات با بازده انرژی بیشتر

 

این خط مشی، چارچوبی برای تدوین و بازنگری اهداف بوده و مدیر ارشد سازمان، خود را متعهد به رعایت موارد فوق می داند و تمامی کارکنان نیز وظیفه دارند مسئولیت ها و فعالیت های روزانه خود را در راستای این خط مشی، تنظیم نمایند. همچنین نماینده مدیریت مسئولیت نظارت برای یکپارچگی اهداف سازمانی و واحدی در راستای این خط مشی را خواهد داشت.

 

 

 

                                                                                                                                                                عباس صفائی زاده

                                                                                                                                                                      مدير عامل