• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

تاریخچه شرکت سیمان فراز فیروزکوه

"فعالیتهای اجرایی کارخانه سیمان فراز فیروزکوه (سهامی خاص) با ظرفیت تولید 3300 تن کلینکر و تولید سالیانه 1/1 میلیون تن سیمان در اردیبهشت ماه،سال 1382 آغاز گردید و پس از طی سه سال و ده ماه تلاش بی وقفه کارشناسان و مهندسین داخلی این واحد در 29 اسفند ماه، سال 1385 به بهره برداری رسید.55.8% درصد آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار،32% درصد آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت سیمان و 12.2% درصد متعلق به اشخاص حقیقی می باشد. این کارخانه با استفاده از آخرین تکنولوژی تولید صنعت سیمان, در رده کارخانه های مدرن روز دنیا قرار گرفته است 

شرکت سیمان فراز فیروزکوه با هدف استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای اصول هشتگانه زیر 
1. مشتری گرایی
2. رهبری
3. مشارکت کارکنان
4. رویکرد فرآیندی
5. نگرش سیستمی
6. بهبود مداوم
7. رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری
8. ارتباط متقابل سودمند با تأمین کننده

اقدام به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO9001:2008 , سیستم مدیریت محیط زیست مطابق با استاندارد ISO14001:2004 و سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای مطابق با استاندارد OHSAS 18001:2007 و نیز ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , OHSAS 18001:2007 , ISO50001:2001 و ISO17025:2005 نموده و بر اساس آن نظام مدیریت یکپارچه IMS خود را مطابق با خط مشی شرکت در جهت دستیابی مستمر به اهداف استراتژیک گروه اسپندار پیاده سازی نموده است ."